UNDER CONSTRUCTION

 

Retina-ORL Centar Zagreb d.o.o. Hrelička 64 tel: 01/ 66 222 88 retina@retina.hr

 

Home Company profile Contact

  www.rl-hr.hr 

ZAGREB

SAMOBOR

Froudeova 11a, Siget, 10000 Zagreb

Centrala: 01/65-95-000 (više linija)

Prodaja: 01/65-95-010 (više linija)

Fax: 01/65-95-050

Perkovčeva 36, 10430 Samobor

tel: 01/ 336 - 7923

fax: 01/ 336 - 7924

Radno vrijeme:

8,30 - 15,30

ponedjeljkom

8,30 - 17,30

ČAKOVEC

VARAŽDIN

Trg Eugena Kvaternika 1, 40000 Čakovec

tel: 040/ 371 - 500

fax: 01/ 314 - 444

Radno vrijeme:

8,30 - 15,30

ponedjeljkom

8,30 - 17,30

Franjevački trg 5, 42000 Varaždin

tel: 051/ 312 - 500

fax: 01/ 313 - 656

Radno vrijeme:

9,00 - 16,00

ponedjeljkom

9,00 - 18,00

SPLIT

RIJEKA

Ul. Domovinskog rata 29B, 21000 Split

tel: 021/ 391 - 000

fax: 021/391 - 025

Radno vrijeme:

8,30 - 15,30

srijedom

8,30 - 17,30

SAMOPOSLUŽNA ZONA 24,00 sata

Riva Boduli 1, 51000 Rijeka

tel: 051/ 390 - 300

fax: 051/ 324 - 910

Radno vrijeme:

9,00 - 16,00

utorkom

9,00 - 18,00

SAMOPOSLUŽNA ZONA 24,00 sata

PULA

 

Cascuttijeva 1, 51200 Rijeka

tel: 052/ 372 - 600

fax: 052/ 223 - 332

Radno vrijeme:

9,00 - 16,00

ponedjeljkom

9,00 - 18,00

SAMOPOSLUŽNA ZONA 24,00 sata